Samtal/ Conversation

Per Magnus Johansson är psykolog, psykoanalytiker, historiker och docent i idé- och lärdomshistoria. Han har författat ett flertal böcker och texter relevanta för projektet bland annat tillsammans med Claudia Fahlke Personlighetspsykologi (2007) och Psykopatologi (2012).  År 2020 publicerade han boken Sekelskiftet 1900. August Strindberg och Sigmund Freud.

Christian Munthe är professor i praktisk filosofi, Göteborgs universitet och utför forskning och expertuppdrag om etik-, värde- och policyfrågor i gränssnittet hälsa, vetenskap & teknik, miljö och samhälle.

Ullakarin Nyberg är psykiater och överläkare inom suicidprevention, Norra Stockholm psykiatri. Hon forskar, föreläser och skriver om suicidprevention.

Sinziana Ravini är författare, konst – och litteraturkritiker bosatt i Paris, teorilärare på Sorbonne, chefredaktör för konsttidskriften Paletten tillsammans med Fredrik Svensk samt forskare i psykopatologi vid universitetet Paris Diderot. 

Elisabeth Punzi Universitetslektor, Doktor, Leg psykolog, Specialist i klinisk psykologi, Specialist i neuropsykologi. I hennes kliniska verksamhet har hon arbetat med människor i socialt utsatta situationer. Punzi arbetar också vid Center för Critical Heritage Studies (CCHS).

Max Liljefors är professor i konsthistoria och visuella studier vid Lunds universitet. Han forskar om konstens användning i vården och om relationen mellan estetiska upplevelser och existentiell hälsa. 

Johannes Nordholm, psykolog, konstpedagog och konstskribent, verksam inom psykiatrin i Göteborg och på Göteborgs konstmuseum.

Simon Kyaga är överläkare i psykiatri och tidigare medicinsk forskare vid Karolinska Institutet. 2012 presenterade han världens största studie på sambandet mellan kreativitet och psykisk sjukdom. Kyaga är tidigare vetenskaplig sekreterare i Svenska Läkaresällskapet och ledamot i Psykiatrifonden.

Anna Odell är en svensk konstnär och filmregissör. Hon väckte uppmärksamhet med sitt examensarbete Okänd, kvinna 2009–349701 på Konstfack 2009. Hon debuterade som långfilmsregissör 2013 med Återträffen. I november 2018 hade långfilmen X & Y biografpremiär, en experimentell lek med identiteter.

Leif Holmstrands konstnärskap rymmer en outtröttlig och omfångsrik produktion. Han har publicerat trettiosju diktsamlingar och romaner sedan debuten 2002, parallellt som han har arbetat med performance och skulptur, ofta med textila inslag

Therese Moberg studerar till psykolog. Hon har tecknat och målat hela livet och gick ett år på KV Konstskola 2018-2019. Mellan 2010 och 2016 höll Therese på med Poetry Slam och placerade sig som bäst på fjärde plats i SM. Boken Muren handlar om Jorunn som lider av psykisk ohälsa i form av bland annat ätstörning, depression och självskadebeteende. Boken är en visuell beskrivning av psykiskt lidande och ett vittnesmål över en resa genom psykiatrin. Boken är målad i akvarell blandat med dikter jag skrivit. Arbetade på råmaterialet i cirka 3 år.

Carolina Falkholt, med pseudonymen Blue är en svensk konstnär, graffitimålare och musiker. Ibland använder hon sig av det egna myntade begreppet grafitta som benämning på hela sin konstnärliga praktik.

Petter Ivarsson har sin bakgrund inom graffitikonsten. Är utbildad möbel och finsnickare på Stenebyskolan, Capellagården och Toyama universitet Faculty of craft and design (japan). Studerat förberedande konstutbildning (birkagårdens folkhögskola). Har även en undersköterska utbildning. Jobbat som skötare på den psykiatriska kliniken, Sahlgrenska i 4-5 år.

Inez Edström är konstnär och sjuksköterska. Hon driver sedan 2018 konstateljén för patienter inom psykiatrin på Östra Sjukhuset i Göteborg.