Föreläsningar/ Lectures/ Seminarier/ Seminars

Per Magnus Johansson är psykolog, psykoanalytiker, historiker och docent i idé- och lärdomshistoria. Han har författat ett flertal böcker och texter relevanta för projektet bland annat tillsammans med Claudia Fahlke Personlighetspsykologi (2007) och Psykopatologi (2012).  År 2020 publicerade han boken Sekelskiftet 1900. August Strindberg och Sigmund Freud.

Christian Munthe är professor i praktisk filosofi, Göteborgs universitet och utför forskning och expertuppdrag om etik-, värde- och policyfrågor i gränssnittet hälsa, vetenskap & teknik, miljö och samhälle.

Ullakarin Nyberg är psykiater och överläkare inom suicidprevention, Norra Stockholm psykiatri. Hon forskar, föreläser och skriver om suicidprevention.

Sinziana Ravini är författare, konst – och litteraturkritiker bosatt i Paris, teorilärare på Sorbonne, chefredaktör för konsttidskriften Paletten tillsammans med Fredrik Svensk samt forskare i psykopatologi vid universitetet Paris Diderot. 

Elisabeth Punzi Universitetslektor, Doktor, Leg psykolog, Specialist i klinisk psykologi, Specialist i neuropsykologi. I hennes kliniska verksamhet har hon arbetat med människor i socialt utsatta situationer. Punzi arbetar också vid Center för Critical Heritage Studies (CCHS).

Max Liljefors är professor i konsthistoria och visuella studier vid Lunds universitet. Han forskar om konstens användning i vården och om relationen mellan estetiska upplevelser och existentiell hälsa. 

Simon Kyaga är överläkare i psykiatri och tidigare medicinsk forskare vid Karolinska Institutet. 2012 presenterade han världens största studie på sambandet mellan kreativitet och psykisk sjukdom. Kyaga är tidigare vetenskaplig sekreterare i Svenska Läkaresällskapet och ledamot i Psykiatrifonden.

Anna Odell är en svensk konstnär och filmregissör. Hon väckte uppmärksamhet med sitt examensarbete Okänd, kvinna 2009–349701 på Konstfack 2009. Hon debuterade som långfilmsregissör 2013 med Återträffen. I november 2018 hade långfilmen X & Y biografpremiär, en experimentell lek med identiteter.

Reband Ahmed är psykiater och arbetar till vardags som vårdenhetsöverläkare på avdelningen 81 och 82 Psykiatri Affektiva, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Reband är också AT-studierektor.

Johannes Nordholm, psykolog, konstpedagog och konstskribent, verksam inom psykiatrin i Göteborg och på Göteborgs konstmuseum.

Lecturers/Workshops/Seminars

Per Magnus Johansson is a psychologist, psychoanalyst, reader in the Historiy of Ideas. He has written many books and texts relevant to the project, for example Personlighetspsykologi (2007) and Psykopatologi (2012) co-authored with Claudia Fahlke. In 2020, he published the book Sekelskiftet 1900. August Strindberg och Sigmund Freud.

Christian Munthe is Professor of Practical Philosophy at the University of Gothenburg. He is a researcher and expert/investigator in questions about ethics, values and policy at the intersection of health, science and technology, environment and society.

Ullakarin Nyberg is a consultant psychiatrist actively working with suicide prevention in psychiatry in North Stockholm. She is researcher in suicidology, lecturing and writing about suicide prevention, and is the chairman of the Swedish Psychiatric Association. 

Sinziana Ravini is an author, and art and literature critic, based in Paris, teacher of theory at Sorbonne, editor-in-chief (along with Fredrik Svensk) for the art journal Paletten, and researcher in psychopathology at the University of Paris Diderot.

Elisabeth Punzi is a lecturer at the University of Gothenburg, and a licensed psychologist, specialist in clinical psychology and neuropsychology. As a clinician she has worked with people in socially vulnerable circumstances. Punzi is also active at the Center for Critical Heritage Studies.

Max Liljefors is Professor in Art History and Visual Studies at the University of Lund. He is a researcher in the use of art in health care and the relationship between aesthetic experiences and existential health. 

Simon Kyaga is a consultant psychiatrist and previously a researcher in medicine at the Karolinska Institute. In 2012 he presented the world’s most comprehensive study on the connection between creativity and mental illness. Kyaga is the former scientific secretary of the Swedish Medical Association and a member of Psykiatrifonden.

Anna Odell is a Swedish artist and film director. She became famous for her graduation piece at Konstfack 2009, Okänd, kvinna 2009-349701. She made her debut as a film director in 2013 with the film Återträffen. In November 2018, her film X & Y, which experiments with gender roles, had its premiere.

Reband Ahmed is a consultant psychiatrist. He is currently working as head consultant psychiatrist at psychiatric ward 81 and 82 Psykiatri Affektiva, Sahlgrenska University Hospital. Reband is also Director of Studies for the psychiatric rotation at the general medical training programme.