Om

Psykiatrins Monument

Stefan Karlsson driver sedan 2017 en konstateljé på Sahlgrenska psykiatri affektiva. Under samtal med patienter framkom ett missnöje med vården, därför bestämde vi oss att göra en manifestation för konst och psykisk ohälsa på Backaplan i Göteborg. 2021 fick Stefan Karlsson projektbidrag från Konstnärsnämnden och från Göteborgs stad. En arbetsgrupp tillsattes och ett samarbete inleddes med ABF som medarrangör av programverksamheten. Konstprojektet startades i maj 2021 och pågick fram till september samma år.

”Psykiatrins monument” är en social skulptur som syftar till att vara ett forum för samtal om psykisk ohälsa och konstnärligt arbete. Den sociala skulpturen är ett gemensamhetsverk vars innehåll växer fram under byggprocessen. Målet med skulpturen är att vi ska kunna hålla seminarier, föreläsningar och visa konst inne i skulpturen . Under september- oktober kommer vi att bjuda in en publik att deltaga i seminarier, workshops och föreläsningar.

Skulpturen/ monumentet byggs av etablerade konstnärer i samarbete med tidigare patienter på Psykiatri affektiva Sahlgrenska. I det färdiga bygget kommer föreläsningar och seminarier att hållas om konstnärligt arbete och psykisk ohälsa. Eventen kommer att streamas för att nå en bredare publik. De medverkande konstnärerna bygger monumentet med exempelvis lastpallar och plywoodskivor och annat flyttbart byggmaterial. Bygget som färgas av varje deltagares gestaltning bildar i sin helhet en mosaik i form av ett hus eller ett torn där publiken bjudes in till att deltaga.

”Psykiatrins monument” handlar om att lyfta frågan om den psykiatriska vårdens problematik samt peka på möjligheter och förbättringar som patienterna med egna erfarenheter är med och föreslår. Avsikten är att bilda opinion och lyfta en högst angelägen fråga på agendan.

Drömmarnas Monument

Stefan Karlsson blev inbjuden som en av curatorerna för sommarutställningen  Jag föreställer mig ett hem – Göteborgs Konsthall 100 år”  på konsthallen. När vi i curatorgruppen bestämde oss för att göra en utomhusinstallation föll valet på den sociala skulpturen ”Psykiatrin Monument” på Backaplan som också curerades av Stefan Karlsson. En arbetsgrupp tillsattes och vi började planera en social skulptur på Götaplatsen med titeln ”Drömmarnas Monument”

Drömmarnas Monument är ett 264 kvm stort allkonstverk som bygger på kollektivt skapande. Den storskaliga skulpturen och är en fortsättning på Psykiatrins Monument (2021) på Backaplan i Göteborg. Den här gången byggs konstverket i det offentliga rummet på Götaplatsen. Verket tar plats under den pågående kulturdebatt om bortbyggandet av stadens kulturplatser, bland hyreshöjningar, nya höghus, fallna konstnärliga verksamheter och en kapad kulturbudget.

Mitt i den kontrollerande innerstaden vill Drömmarnas Monument skapa en starkt levande organism, en frizon där det vilda ska få växa fritt för en liten stund. Konstverket är lika mycket en skulptur som ett manifest.

Monumentet aktiveras och utvecklas under sommaren genom veckovis inbjudna konstnärer (artist-in-residence) och organisationer från olika håll. Genom att bli en samlingsplats möts kulturskapare och allmänheten för att skapa, samtala och uppleva konst från olika konstformer.

Konstverket är en del i Göteborgs Konsthalls sommarutställning ”Jag föreställer mig ett hem – Göteborgs Konsthall 100 år”