Om/ About

”Konstrepubliken-Psykiatrins monument ” är en social interaktiv walk-in skulptur som syftar till att vara ett forum för samtal om psykisk ohälsa och konstnärligt arbete. Skulpturen, bygget/ huset är ett gemensamhetsverk vars innehåll växer fram under byggprocessen. Målet med skulpturen är att vi ska kunna hålla seminarier, bokcirklar, föreläsningar och visa konst inne i konstverket. 

Bygget startar i maj och pågår fram till september. Under september- oktober kommer vi att bjuda in en publik att deltaga i seminarier, workshops och föreläsningar inne i konstverket på Backaplan.

Konstateljéerna på Psykiatri affektiva Sahlgrenska har med sin kreativa verksamhet har varit till stor hjälp i tillfrisknandet för många patienter. En del patienter går i dag på förberedande konstskolor, andra på konsthögskolan HDK-Valand. ”Konstrepubliken-Psykiatrins monument” handlar om att lyfta frågan om den psykiatriska vårdens problematik samt peka på möjligheter och förbättringar som patienterna med egna erfarenheter är med och föreslår. Avsikten är att bilda opinion och lyfta en högst angelägen fråga på agendan.

Flera av konstnärerna som arbetar i projektet har erfarenheter både som personal och patienter inom psykiatrin. Dessa erfarenheter kommer spela en betydande roll i utformningen av projektet. Skulpturen/ monumentet byggs av etablerade konstnärer i samarbete med patienter. I det färdiga bygget sker sedan föreläsningar och seminarier om konstnärligt arbete och psykisk ohälsa på Backaplan. Eventen kommer också streama för att nå en bredare publik. De medverkande konstnärerna/ patienterna bygger monumentet med exempelvis lastpallar och plywoodskivor och annat flyttbart byggmaterial. Bygget som färgas av varje deltagares gestaltning bildar i sin helhet en mosaik i form av ett hus eller ett torn där publiken bjudes in till att deltaga.

“The Republic of Art – Monument to Psychiatry” is a social, interactive walk-in sculpture which aims to be a forum for dialogue about mental health and artistic work. The sculpture/building/house is a collective work, the form of which develops organically during the building process. The purpose of the sculpture is to be able to show art, and host seminars, reading circles and lectures, within the artwork itself.

The building process starts in May and will continue until September. During September-October, the public will be invited to attend seminars, workshops and lectures within the artwork at Backaplan.

The creative work carried out by patients at the art studios in the General Psychiatry Clinic of the Sahlgrenska hospital has aided their healing process. Some of the patients today attend preparatory art schools, and some study at the Valand Academy. The Republic of Art – Monument to Psychiatry poses questions about the challenges that psychiatry faces and suggests solutions that are informed by the patient´s experiences. The aim is to campaign for better psychiatric care and put the spotlight on these highly relevant issues.

The artists working in the project have experiences from psychiatric care, either as patients or carers. These experiences will play a major role in the form the project takes. The sculpture/monument will be built by established artists in collaboration with patients. Concurrently, lectures and seminars about artistic creativity and mental health will take place within the sculpture at Vulkano and at  Backaplan as well as on the internet (FB), where the audience can both follow the creation of the sculpture/monument and take part in the seminars and workshops. The participating artists/patients will use for example pallets, plywood and other moveable building materials to build the monument. The building, which will be aesthetically influenced by each participant’s individual contribution, will thus become a kind of mosaic in the form of a house or a tower, open to the public.