Nyheter/ News/ Press

Backa Teater med Ulf Rönnerstrand medverkar.

Carolina Falkholt samtalar med Per Magnus Johansson.

Göteborg Stad delfinansierar projektet.

Julia Pivén medverkar med boken ”Modern Madness”

Leif Holmstrand medverkar med ett performance och i samtal.

Therese Moberg medverkar med boken ”Muren”

Göteborg stad Parkförvaltningen sponsrar med lastbil.

Petter Ivarsson medverkar med skulptur/ möbel projektet Psychiatric loneliness.

Gabriella Klintred medverkar med en utställning och i samtal.

Christian Pallin arrangerar en spelning.

Anna Odell samtalar med Sinziana Ravini.

Norma medverkar med en utställning.

Psykiatrins monument byggs på Vulkano och på Backaplan.

ABF finansierar föreläsningar.

Prestigo Bygg sponsrar med byggmaterial.

QTECH samverkar med live-streaming och teknik.

Vi samverkar med Kulturförvaltningen i Göteborg.

Lundby Container Service sponsrar med containrar.

GLC FLYTT AB sponsrar med transporter.

INK N ART sponsrar med katalog/ bok.

Skandia Fastigheter sponsrar med plats på Backaplan.

Blomsterlandet, Backaplan sponsrar med blommor och växter.

NSPHIG skriver om Konstrepubliken- Psykiatrins monument.

GP Kultur skriver om Konstrepubliken- Psykiatrins monument.