Samarbetspartners/ Partners

Finansiärer/ Financiers

Konstnärsnämnden

Göteborg Stad

ABF

Samarbetspartners/ Partners

Konstateljen Psykiatri Affektiva Sahlgrenska

Sonnsjö Arkitektkontor AB

Backa teater

Vulkano

QTECH

Kulturförvaltningen i Göteborg

Skandia Fastigheter

Paletten konsttidskrift

Sponsorer/ Sponsors

GLC FLYTT AB

Prestigo Bygg

Lundby Container Service

INK N ART

Blomsterlandet, Backaplan

Nätverk/ Network

Suicide Zero

MIND

Socialförvaltningen Barn och Unga Hisingen

Norma

Ångestsyndromsällskapet

OCD Förbundet

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

SPES

Riksförbundet Balans

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg

Sjukvårdens Larmcentral